Tarieven

Groepsles

Engels, Frans of Spaans:
10-lessen à 45 minuten € 145,00.

Per schooljaar zijn er minimaal 3 series* .
Een groepscursus start bij minimaal 3 kinderen.

Privéles

10 lessen à 30 minuten € 250,00
10 lessen à 45 minuten € 350,00
10 lessen à 60 minuten € 425,00

Gezinsles

Kinderen uit 1 gezin kunnen gezamenlijk les krijgen, omdat hier vaak nog meer gedifferentieerd moet worden vanwege de verschillende leeftijden is dit tarief enkel op aanvraag.

* De prestaties/lessen die wij aan kinderen, basisscholen en volwassenen particulier leveren zijn vrijgesteld van BTW.

Opmerking: bij groepslessen kunnen er op jaarbasis 2 lessen worden ingehaald, wij noemen dit bonuslessen. Deze bonuslessen worden aansluitende na de 3e serie van 12 lessen gegeven. De bonuslessen gelden alleen voor cursisten die ook 3 x 12 lessen hebben gevolgd.

Privéles

1 les à 60 minuten kost € 35,00
5 lessen à 60 minuten kost € 175,00
van 10 lessen à 60 minuten kost € 350,00

Les met z’n tweeën

1 les à 60 minuten kost € 30,- pp
5 lessen à 60 minuten kost € 135,- pp
10 lessen à 60 minuten kost € 255,- pp

* De prestaties/lessen die wij aan kinderen, basisscholen en volwassenen particulier leveren zijn vrijgesteld van BTW.

Privéles particulier*

10 lessen à 60 minuten € 500,00
20 lessen à 60 minuten € 975,00

Les met z’n tweeën

10 lessen à 60 minuten € 275,00 p.p.
10 lessen à 90 minuten € 395,00 p.p.

Privéles zakelijk

10 lessen à 60 minuten € 650,00 (excl. btw)
10 lessen à 90 minuten € 850,00 (excl. btw)
20 lessen à 60 minuten € 1250,00 (excl. btw)
20 lessen à 90 minuten € 1600,00 (excl. btw)

In overleg kunnen er in company lessen worden gegeven, prijs op aanvraag.

* De prestaties/lessen die wij aan kinderen, basisscholen en volwassenen particulier leveren zijn vrijgesteld van BTW.

Spaans of Frans

1 les à 45 minuten kost € 55,-
(de prijs zal worden aangepast als er binnen 1 groep veel gedifferentieerd moet worden)

Engels met gebruik van lesmethode van school

1 les à 45 minuten kost € 55,-
(de prijs zal worden aangepast als er binnen 1 groep veel gedifferentieerd moet worden)

Engels maatwerk

docent stelt eigen lesmateriaal per les samen, veel meer verdieping

1 les à 45 minuten kost € 70,-

* De prestaties/lessen die wij aan kinderen, basisscholen en volwassenen particulier leveren zijn vrijgesteld van BTW.

Cursus leren ‘leren’

4 lessen à 60 minuten € 60,00

* De prestaties/lessen die wij aan kinderen, basisscholen en volwassenen particulier leveren zijn vrijgesteld van BTW.