voor basisscholen

Op verzoek bieden wij Engelse, Franse en Spaanse lessen aan onder schooltijd. Dat doen we al sinds 2009. Leerlingen krijgen iedere week les van een vakdocent en/of (near) native speaking docent. Naast de basiskennis van de ‘nieuwe’ taal, leren de scholieren te presenteren, logisch(er) na te denken en verbanden te leggen.

Bij een samenwerking tussen een basisschool en B.Babble verloopt het contact via korte lijntjes. Vind je het fijn om te whatsappen of bellen? Dat kan! Ook in deze samenwerking vinden we persoonlijk contact erg belangrijk.

In de beginfase ondersteunt B.Babble de basisschoolleerkrachten in het geven van de lessen in de doeltaal of bij het zoeken naar de juiste methode. Dat gebeurt via wekelijkse contactmomenten en periodieke evaluaties. Zo zorgen we er samen voor dat de leerlingen op een treffende manier een vreemde taal leren!

Sinds een half jaar heb ik bijles Engels van Desiree. Tijdens de lessen zoekt ze naar de beste manier voor mij om de stof uit te leggen. Hierdoor blijven de grammatica regels beter hangen. Er zit variatie in de opdrachten die ik moet doen zodat het niet saai is. Ik voel me zelfverzekerder als ik een toets Engels heb. Ze heeft samen met mij naar een goede tijd gezocht voor mijn bijles zodat het makkelijk te combineren is met mijn school en sport.

Sam